Palvelutarjontamme

Tarjoamme käännös- ja kielenhuoltopalveluita seuraavilta erikoisaloilta:

Teollisuus

Meillä on runsaasti kokemusta eri teollisuuden alojen tekstisisältöjen kääntämisestä kansainvälisellä tasolla.

Kauppa

Yritysten tilinpäätökset, toimintakertomukset, sopimukset, verkkosivut jne. Perehtymisemme aiheeseen ja terminologiaan varmistaa, että käännetty sisältö on selkeää ja luettavaa. Sopimuskäännöksiin liittyviin toimeksiantoihimme kuuluvat kauppasopimukset, kilpailutusasiakirjat, hankintasopimukset, yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimukset jne.

Paperiteknologia

Meillä on osaamista sellu-, paperi- ja kartonkikoneiden alalta sekä alan terminologian tuntemus.

Maa- ja metsätalous

Olemme kääntäneet runsaasti kansainvälisten maa- ja metsätalouskoneiden ja -laitteiden käyttöohjeita ja esitteitä sekä verkkosivutekstejä englannista ja italiasta suomeen ja suomesta englanniksi. Tutuiksi tulleita koneita ovat mm. traktorit, puimurit, kurottajat, trukit jne.

Lääketiede ja farmakologia

Lääketieteen alan toimeksiantoihimme kuuluvat lääkintälaitteiden käyttöohjeet, lääkäreiden/potilaiden oppaat sekä lääketieteellisten toimenpiteiden kuvaukset. Muita tämän alan toimeksiantoja ovat lääkevalmistusyritysten sisäiset ohjeet ja toimintakäytännöt sekä alan yritysten asiakasviestintä.

Bioteknologia

Kokemuksemme bioteknologian alan käännöstöistä perustuu lähinnä patenttitekstien kääntämiseen.

Organisaatiot, johtaminen ja henkilöstökehitys

Käännöstoimeksiantoihimme ovat kuuluneet kansainvälisten yritysten organisaatioviestintään, johtamiseen ja henkilöstönkehitykseen liittyvät sisällöt, sisäiset ohjeet jne.

Patentit ja sopimukset

Patenttien kääntämisestä meillä on kokemusta yli 10 vuoden ajalta käännöskielinä suomi-englanti ja englanti-suomi. Kääntämiämme kaupan ja teollisuuden alan sopimuksia ovat kauppasopimukset, tarjouskilpailuasiakirjat, hankintasopimukset, yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimukset jne.

Käyttö-, huolto- ja asennusohjeet

Ohjeiden kääntämisessä tärkeintä on oikeiden termien hallinta sekä selkeiden ja kielenmukaisten lauseiden muodostaminen lukijalle helposti ymmärrettävään muotoon. Olemme kääntäneet erilaisten koneiden ja laitteiden käyttö-, huolto- ja asennusohjeita erittäin monipuolisesti kodinkoneista ja pienistä viihde-elektroniikkalaitteista teollisuuden koneisiin ja laitteisiin ja aina kokonaisiin paperikoneisiin.

Mainos- ja markkinointimateriaalit

Lyhyet mainokset ja markkinointiesitteet vaativat tarkkaa korvaa oikeiden ilmaisujen valinnassa tuotteen ja kohderyhmän mukaisesti käyttäen kohdekielen idiomaattisia ilmaisuja ja säilyttäen käännettävän tekstin tyylin, sävyn ja nyanssit.

Verkkosivustot

Kuten mainonnan ja markkinoinnin tekstisisällöissä, myös verkkosivujen käännöksissä olennaisen tärkeitä ovat kohdekielen mukainen tyyli ja asioiden kielenmukainen ilmaisutapa yritysesittelyjen ja markkinointiviestinnän toimivuuden varmistamiseksi.

Tutkimus- ja testiraportit, analyysit yms.

Raporttien tiivis ilmaisu ja oikeiden termien käyttö vaatii aihepiiriin tutustumista ja tekstityylien ja rakenteiden hallintaa.

Päättötyöt, diplomityöt ja tiivistelmät

Tiiviiseen muotoon kirjoitettu akateeminen teksti edellyttää sisällön tarkkaa ymmärrystä ja taitoa sanoa sama tiiviisti ja osuvasti vieraalla kielellä.